Quyết định phê duyệt đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn khoá luật tốt nghiệp sinh viên chính quy khoá 42.
Ngày 04 tháng 01 năm 2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 06/QĐ-ĐHL về việc phê duyệt tên đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên chính quy khoá 42.
Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 của các lớp sinh viên, học viên.!
Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 của các lớp sinh viên, học viên.
Quyết định về việc cho phép sinh viên Khoá 42 làm Khoá luận tốt nghiệp năm học 2021-2022
-Ngày 14/12/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký ban hành Quyết định số 746/QĐ-ĐHL về việc cho phép sinh viên K42 làm Khoá luận tốt nghiệp năm học 2021-2022. Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên Khoá 42 làm Khoá luận tốt nghiệp. Click vào file đính kèm để xem và tải danh sách về:  /upload/746_QD_DHL.pdf
Kế hoạch triển khai thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 42, năm học 2021 - 2022
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên K42 trong 6 học kỳ; Căn cứ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp; Quy định quản lý đào tạo và Công tác sinh viên. Hiệu trưởng triển khai kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 42, năm học 2021 - 2022
PHÒNG CTSV THÔNG BÁO: Về việc tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên học bổ sung học phần điều kiện và các đợt xét tốt nghiệp trong năm học.
Để hỗ trợ cho sinh viên tốt nghiệp, ra trường đúng thời hạn và xét tốt nghiệp đối với những sinh viên khóa trước chưa tốt nghiệp do còn thiếu chứng chỉ điều kiện. Phòng Công tác sinh viên tư vấn hỗ trợ cho sinh viên về học bổ sung các học phần điều kiện và các đợt xét tốt nghiệp trong năm học, các nội dung tư vấn, hỗ trợ như sau: 1. Tư vấn học, hỗ trợ học bổ sung các học phần điều kiện còn thiếu để được cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận. 2. Tư vấn, hỗ trợ về các đợt xét tốt nghiệp trong năm học. 3. Tư vấn, hỗ trợ về hồ sơ, điều kiện xét tốt nghiệp. 3. Tư vấn, hỗ trợ về hồ sơ, điều kiện xét tốt nghiệp. 4. Các nội dung khác. Đầu mối phụ trách: Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên. ĐT: 0234.3946995 - 0935.108605, e-mail: tuannq@hul.edu.vn hoặc thông qua fanpage “HUL - Tương tác người học”. Nhà trường thông báo để sinh viên các lớp được biết.
Thực hiện Thông báo số 203/TB-ĐHL ngày 11/11/2021 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hiệu trưởng thông báo:
[THÔNG BÁO] Thực hiện Thông báo số 203/TB-ĐHL ngày 11/11/2021 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hiệu trưởng thông báo:
Quyết định buộc thôi học và thông báo cảnh báo học vụ đối với sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2020-2021
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 271,276,277/QĐ-ĐHL ngày 21/05/2021 về việc buộc thôi học trả về địa phương đối với sinh viên hệ chính quy, không chính quy học kỳ I năm học 2020-2021 và Thông báo số 231/TB-ĐHL ngày 25/05/2021 về việc cảnh báo học vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021.
Quyết định Ban hành Thông tin cho người học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
- Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Trường Đại học luật đã Ban hành kèm theo Quyết định này thông tin cho người học của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định của Trường Đại học Luật, Đại học Huế trước đây có nội dung trái với quy định tại Quyết định này thì bị bãi bỏ.
Danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành đào tạo Luật Khóa 42 hệ chính quy
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các lớp chuyên ngành đào tạo Luật Khóa 42 hệ chính quy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995