Thông báo lịch sinh hoạt đầu khoá K46 (điều chỉnh)
Thông báo lịch sinh hoạt đầu khoá K46 (điều chỉnh)
Kế hoạch phân công các đơn vị quản lý sinh viên; tổ chức sinh hoạt đầu khoá và các hoạt động hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất ( K46)
Kế hoạch phân công các đơn vị quản lý sinh viên; tổ chức sinh hoạt đầu khoá và các hoạt động hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất ( K46)
Quyết định về việc phân chuyên ngành đào tạo ngành Luật khoá 43
Quyết định về việc phân chuyên ngành đào tạo ngành Luật khoá 43
Nhà trường thông báo quy trình trao bằng, thứ tự nhận bằng, danh sách sinh viên k42 nhận khen thưởng.
Nhà trường thông báo quy trình trao bằng, thứ tự nhận bằng, danh sách sinh viên nhận khen thưởng
Quyết định khen thưởng cho sinh viên khoá 42 hệ chính quy tốt nghiệp Thủ khoa; tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại giỏi
Quyết định khen thưởng cho sinh viên khoá 42 hệ chính quy tốt nghiệp Thủ khoa; tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại giỏi
Danh sách sinh viên Khoá 42 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp và đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ
Danh sách sinh viên Khoá 42 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp và đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ
Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K42 đạt các chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ)
Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K42 đạt các chứng chỉ điều kiện (Thể chất, Quốc phòng, Ngoại ngữ) tính đến ngày 31/05/2022. Thông tin liên hệ ông Nguyễn Quang Tuấn, SĐT: 0935.108.605.
Thông báo quy trình trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 41
Thông báo quy trình trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 41
Quyết định về việc tặng giấy khen cho sinh viên khoá 41 hệ chính quy
Quyết định về việc tặng giấy khen cho sinh viên khoá 41 hệ chính quy