Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Huế (Khóa 2017 - 2019)
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông Lớp Luật K2017 Huế (khóa 2017 - 2019) (Quyết định số 526,527/QĐ-ĐHL ngày 04/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click file đính kèm để xem:
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Đà Nẵng Khóa 2017 - 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Đà Nẵng hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Đại học Đông Á_ Đà Nẵng (Quyết định số 529/QĐ-ĐHL ngày 04/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - Email: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Kon Tum (GDTX) Khóa 2017- 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật liên thông K2017 Kon Tum hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX Kon Tum (Quyết định số 452/QĐ-ĐHL ngày 30/09/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Bình Định (GDTX) Khóa 2017- 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật liên thông K2017 Bình Định hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX Bình Định (Quyết định số 341/QĐ-ĐHL ngày 26/07/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017A ĐăkLăk Khóa 2017 - 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2017A Đăk Lăk hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp KT-KT ĐăkLăk (Quyết định số 301/QĐ-ĐHL ngày 08/07/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông chính quy ngành Luật Lớp K2016 Huế Khóa 2016 - 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật liên thông K2016 Huế (khóa 2016 - 2019) hệ chính quy (Quyết định số 174/QĐ-ĐHL ngày 09/04/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông vừa làm vừa học ngành Luật Lớp K2016 Huế Khóa 2016 - 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông Lớp Luật K2016 Huế (khóa 2016 - 2019) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 119/QĐ-ĐHL ngày 11/03/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Quảng Nam(CĐKTKT) Khóa 2016 - 2018
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Quảng Nam hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Cao đẳng KTKT Quảng Nam (Quyết định số 544/QĐ-ĐHL ngày 24/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Đà Nẵng Khóa 2016 - 2018
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Đà Nẵng hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Đại học Đông Á_ Đà Nẵng (Quyết định số 474/QĐ-ĐHL ngày 19/09/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - Email: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Việt Thuận_Ninh Thuận Khóa 2016 - 2018
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Việt Thuận_Ninh Thuận hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Trung cấp Việt Thuận_ Ninh Thuận (Quyết định số 477/QĐ-ĐHL ngày 19/09/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ:Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn