1 Mẫu kê khai tài sản ND 130 Tải về
2 Mẫu lý lịch 2a Tải về
3 Mẫu lý lịch 2c Tải về
4 Mẫu sử dụng CSVC Tải về
5 Mẫu đăng ký lịch tuần Tải về
6 Biểu mẫu phát triển Đảng Tải về
7 Mẫu cam kết đi học Tải về
8 Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Lao động hợp đồng Tải về