Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các Phòng chức năng, Bộ môn trực thuộc Khoa Luật - Đại học Huế.

* Văn phòng: Khu Quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, TP. Huế.
* Điện thoại: (0234).3821135; Fax: (0234)3935.299
* Đội ngũ: 15  cán bộ, 3 tổ công tác.

Giới thiệu chung về Phòng tổ chức - hành chính

 Chức năng, nhiệm vụ :
+ Tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác:
+ Tổ chức nhân sự;
+ Hành chính và thi đua;
+ Cơ sở vật chất;
+ Một số mảng công tác khác thuộc phòng quản lý.

Cơ cấu tổ chức

1. ThS.CVC. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng.
2. Tổ Tổ chức - Nhân sự: ThS. Ngô phước Long, Tổ trưởng
3. Tổ Tổ chức - Hành chính: ThS. Đoàn Đức Hiếu, Tổ trưởng.
4. Tổ Cơ sở vật chất: CN. Hồ Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng.