Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật, được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015. TT Thực hành Luật và Khởi nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Luật, theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, của Đại học Huế và điều lệ trường đại học.

 

Địa chỉ:    Dãy nhà D, Trường Đại học Luật, Khu quy hoạch Đại học Huế, Thừa Thiên Huế

Email:       trungtamthuchanhluat@gmail.com

Giới thiệu chung về Trung tâm thực hành luật & khởi nghiệp

- Tổ chức các hoạt động thực hành Luật (giảng dạy pháp luật cộng đồng, quản lý các dự án tài trợ của nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, Tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thực hành luật cho sinh viên...)

- Biên soạn giảng dạy học phần Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật dành cho sinh viên năm thứ nhất, học phần Nghề luật và thực hành dành cho sinh viên năm thứ ba, học phần tự chọn Lịch sử các học thuyết Chính trị - Pháp luật, Lịch sử các học thuyết Kinh tế dành cho sinh viên năm thứ nhất và các học phần khác.

- Quan hệ doanh nghiệp (xây dựng, thiết lập quan hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp luật cộng đồng).  

- Khởi nghiệp: Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp. Thiết lập và hình thành mạng lưới khởi nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, giảng viên của Nhà trường trải nghiệm các hoạt động về khởi nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Tin tức

TALKSHOW Xu hướng ngành Luật

Chiều ngày 22/11 Trung tâm Thực hành Luật phối hợp với Hãng tư vấn Giải pháp chiến lược LETO đã tổ chức talkshow với chủ đề “Xu Hướng Ngành Luật”.

Tổng kết TALKSHOW "tìm hiểu về pháp chế doanh nghiệp"

Sáng nay ngày 27/11 chúng ta đã được tham gia một talkshow với chủ đề hot đang được các bạn rất quan tâm hiện nay qua hình thức tổ chức trực tuyến. Buổi talkshow đã thu hút số lượng lớn các bạn sinh viên Trường Đại học Luật- Đại học Huế tham gia.

TalkShow "Sinh viên tìm hiểu thị trường chứng khoán"

Vừa qua ngày 24/10, Trung tâm Thực hành luật và Khởi nghiệp làm đầu mối tổ chức chương trình talkshow với chủ đề Sinh viên tìm hiểu về thị trường chứng khoán

Sự kiện & Hoạt động