Giới thiệu

Thông tin đơn vị

    Trung tâm thông tin Thư viện trường Đại học Luật mà tiền thân là Tổ Thư viện thuộc Phòng Tổ chức hành chính, Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế. Từ năm 2009, cùng với việc tách Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế, thì Tổ Thư viện cũng được xây dựng và phát triển. Qua thời gian hình thành và phát triển cùng với sự lớn mạnh của Trường Đại học Luật, ngày 03 tháng 04 năm 2015 Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký quyết định số 12/QĐ-ĐHL về việc thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc Trường Đại học Luật.

    Trung tâm Thông tin – Thư viện đặt tại Tầng 5 tòa nhà A1, khu giảng đường thuộc Trường Đại học Luật là địa điểm thuận tiện cho các bạn sinh viên, học viên và giảng viên tra cứu tài liệu học tập. Trung tâm được trang bị hệ thống máy tính cho phép tra cứu thông tin, tìm tài liệu qua mạng.

 

Tầng 5, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT: 0903516887

E-mail: trungtamtttv@gmail.com

Giới thiệu chung về Trung tâm thông tin thư viện

          + Cung cấp các tài liệu, giáo trình, tạp chí cho bạn đọc;

          + Cập nhật giáo trình hàng năm;

          + Quản trị hệ thống thông tin toàn trường

          + Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hệ thống thông tin, thư viện;

          + Một số mảng công tác khác thuộc Trung tâm phụ trách.

Công tác đào tạo
Cơ cấu tổ chức

Tin tức

Trung tâm TT - Thư viện thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá nhu cầu giảng viên và người học đối với cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị dạy học, thư viện và các hoạt động hỗ trợ khác của Trường Đại học Luật

Căn cứ vào kế hoạch khảo sát lấy ý kiến giảng viên và người học để cải tiến chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo Khoa/Trung tâm, sinh viên các khóa phối hợp thực hiện khảo sát trực tuyến về việc đánh giá cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị dạy học và thư viện thông qua hệ thống khảo sát trực tuyến tại địa chỉ:

Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường

Trung tâm TT - Thư viện trường Đại học Luật triển khai trang tài nguyên số miễn phí dành cho người học

Trung tâm TT - Thư viện thông báo về việc truy cập trang tài nguyên số trực tuyến miễn phí của Trường Đại học Luật tại địa chỉ: http://lib.hul.edu.vn

Sự kiện & Hoạt động

image
24 tháng 11
Trung tâm TT - Thư viện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022

Thực hiện Công văn số 199 /ĐHL-LT-CQ-CĐ ngày 04 tháng 11 năm 2021, Liên tịch giữa Chính quyền và Công đoàn Trường Đại học Luật về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022, vào lúc 09 giờ ngày 24 tháng 11 tại Phòng họp Nhà A1, toàn thể cán bộ Trung tâm TT - Thư viện tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động trong trung tâm năm học 2021 - 2022.

image
04 tháng 11
Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường