Giới thiệu

Thông tin đơn vị
  • Tên đơn vị: Khoa Luật Hình sự 
  • Địa chỉ: Tòa nhà A - Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, TP Huế
  • Điện thoại:
  • Email: khoaluathinhsu@hul.edu.vn
Giới thiệu chung về Khoa Luật Hình sự

   Khoa Luật hình sự được thành lập vào tháng 4 năm 2015- tiền thân là Bộ môn Luật Hình sự trực thuộc Khoa luật- Đại học Huế (thành lập từ năm 2000). Hiện nay, Khoa bao gồm hai Bộ môn: Bộ môn Luật Hình sự và Bộ môn Luật Tố tụng hình sự. Các giảng viên trong Khoa đang tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Khoa Luật Hình sự không chỉ đào tạo kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự mà còn trang bị những kiến thức cơ bản về xã hội, chú trọng gắn với thực hành nghề nghiệp.

Công tác đào tạo

    Khoa Luật hình sự đảm nhiệm giảng dạy các học phần, bao gồm: Luật hình sự 1,2; Luật tố tụng hình sự; Tội phạm học; Khoa học điều tra hình sự; Luật thi hành án hình sự; Tâm lý tư pháp, Lý luận định tội danh;  quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự; Luật hình sự của một số nước trên thế giới và một số chuyên đề bắt buộc khác thuộc chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự.

Cơ cấu tổ chức

Tin tức

Sự kiện & Hoạt động