Điểm học phần và danh sách thi lại học kỳ 1 năm học 2017- 2018 lớp Luật K2015 Bình Định ( Đang cập nhập )

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm học kỳ 1 và danh sách thi lại năm học (2017-2018) lớp Luật K2015 Bình Định. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua gmail: anhphuong3763@gmail.com
 
SĐT:01664293555(cô Phương)
Đính kèm:
Các bài khác