Thông báo tuyển sinh cao học Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật năm 2020 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

1. Địa điểm tuyển sinh: Tại Huế, Quảng Trị (thông tin chi tiết xem ở file đính kèm)

2. Thi tuyển sinh:

Ngày thi tuyển sinh: Ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2020

- Địa điểm thi:            Thi tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Huế

3. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần đối với ngành đăng ký dự thi (Xem ở file đính kèm) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.

- Lịch học bổ sung kiến thức: bắt đầu ngày 15/02/2020

4. Ôn thi tuyển sinh:

- Lịch ôn thi: dự kiến ngày 01/03/2020

- Địa điểm: tùy khu vực nộp hồ sơ

5. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ website: http://https://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1/bieu-mau-ho-so-dang-ky-du-thi-cao-hoc-luat-kinh-te_87.html hoặc nhận tại Phòng KHCN - MT -HTQT, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

- Thời gian nhận hồ sơ: Đối tượng ngành gần: trước ngày 10/02/2020; đối tượng ngành đúng: trước ngày 28/02/2020

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí thi: Theo quy định của Đại học Huế, nộp vào ngày tập trung trước khi thi

- Thông tin liên hệ: 0234.3935665 hoặc 0934 760 444 (gặp thầy Tú).

xem thông tiên chi tiết ở đây

Các bài khác