Thông báo tuyển sinh cao học Luật Kinh tế năm 2020 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

 

1. Địa điểm tuyển sinh: Tại Huế, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Định, An Giang (thông tin chi tiết xem ở file đính kèm)

2. Thi tuyển sinh:

Ngày thi tuyển sinh: Ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2020

- Địa điểm thi:            Thi tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Huế

3. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem ở file đính kèm) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.

- Lịch học bổ sung kiến thức: bắt đầu ngày 15/02/2020

4. Ôn thi tuyển sinh:

- Lịch ôn thi: dự kiến ngày 01/03/2020

- Địa điểm: tùy khu vực nộp hồ sơ

5. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ website: http://https://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1/bieu-mau-ho-so-dang-ky-du-thi-cao-hoc-luat-kinh-te_87.html hoặc nhận tại Phòng KHCN - MT -HTQT, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

- Thời gian nhận hồ sơ: Đối tượng ngành gần và ngành khác: trước ngày 10/02/2020; đối tượng ngành đúng: trước ngày 28/02/2020

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí thi: Theo quy định của Đại học Huế, nộp vào ngày tập trung trước khi thi

- Thông tin liên hệ: 0234.3935665 hoặc 0933 906 555 (gặp cô Hiền).

Xem chi tiết tại đây

Các bài khác