Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi Thạc sĩ Luật Kinh tế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo TIẾP TỤC nhận hồ sơ dự thi thạc sĩ Luật Kinh tế tại HUẾ, QUẢNG TRỊ, BÌNH ĐỊNH. Thời hạn nộp hồ sơ: 05/10/2020

Thông báo kết quả thi tuyển sinh Cao học Luật Kinh tế

Thí sinh dự thi cao học Luật Kinh tế đợt 1 năm 2020, tra cứu điểm thi của mình theo đường link bên dưới

THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức (chuyển đổi) để dự thi Cao học ngành Luật kinh tế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật đủ điều kiện dự thi Sau đại học ngành Luật.

Thông báo tuyển sinh cao học Luật Kinh tế năm 2020 của trường Đại học Luật, Đại học Huế

Trường Đại học Luật thông báo thu nhận hồ sơ tuyển sinh cao học, tổ chức học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh cao học tại Huế như sau: