Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức Đối thoại sinh viên 2019

Thực hiện công văn số 97/TB - DDHL ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm 2019. Ngày 17/04/2019 Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức Đối thoại sinh viên 2019 tại hội trường E, trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Về phía trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp có sự tham gia của: ThS. Trần Cao Thành - Tổ trưởng tổ Thực hành Luật, ThS Phan Đình Minh - Bí thư Liên chi Đoàn Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện. Về phía trung tâm thông tin thư viện có sự tham gia của ông Lê Nguyễn Thanh Hiền - Chuyên viên trung tâm Thông tin - Thư viện.

Buổi đối thoại đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, Trung tâm đã nhận được rất nhiều các câu hỏi đến từ phía các bạn sinh viên trực thuộc 6 lớp K40K, K40H, K41G, K41H, K42E, K42K do trung tâm quản lý. Các bạn sinh viên đã đặt ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh các vấn đề: công tác sinh hoạt lớp của giáo viên cố vấn, các vấn đề về học tập, điểm thi trong các năm học, vấn đề về mượn, trả tài liệu tham khảo, văn bản pháp luật tại thư viện, các vấn đề về phong trào hoạt động Đoàn thanh niên trong sinh viên, công tác phát triển Đảng trong sinh viên...

Buổi đối thoại đã giúp giải đáp rất nhiều thắc mắc trong các bạn sinh viên, tuy nhiên vẫn còn một số câu hỏi trong phạm vi trung tâm chưa thể giải đáp cụ thể cho các bạn sinh viên. Trung tâm đã tập hợp các câu hỏi đó và tiếp tục gửi đến buổi đối thoải sinh viên cấp trường 2019 diễn ra trong thời gian tới để giải đáp.

Buổi đối thoại sinh viên kết thúc vào 19h00 ngày 17/04/2019

Tin và ảnh: Phan Đình Minh

Các bài khác