Chương trình ngoại khóa "Vai trò quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục"

Ngày 22 và ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại hội trường B, trường Đại học Luật, Đại học Huế, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp làm đầu mối tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Vai trò quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục” dành cho sinh viên Luật học và Luật Kinh tế K40-K41 nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về việc áp dụng Luật sở hữu trí tuệ. 

Chương trình có sự tham gia của cán bộ cục sở hữu trí tuệ tại Đà nẵng đã đưa đến các sinh viên Luật học và luật Kinh tế khóa K40 và K41 những kiến thức cần thiết và quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ từ đó giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận hơn với học phần Luật Sở hữu trí tuệ sẽ được học tập trong thời gian tới. Đồng thời bên cạnh đó, sinh viên được trang bị và hình thành những nhận thức đúng đắn đối với vấn đề sở hữu trí tuệ hiện nay đang ngày càng được quan tâm và chú trọng hơn ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Các sinh viên Luật học và luật kinh tế khóa 40 và khóa 41 đã tính cực, sôi nổi tham gia đặt câu hỏi đến các chuyên gia, cán bộ của cục sở hữu trí tuệ tạo ra một kênh diễn đàn, thông tin mở rộng và gần gũi với các bạn sinh viên.

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào chiều 23 tháng 3 năm 2019

Tin và ảnh: Phan Đình Minh

Các bài khác