Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2018

Đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chínhđược tổ chức vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại phòng họp Trường Đại học Luật.

Thay mặt Chi ủy đồng chí Nguyễn Tài Năng, Bí thư chi bộ đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Đức Lương, Đảng ủy viên Đại học Huế, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu.

Đại hội nhấn mạnh những nội dung chính về phương hướng, nhiệm vụ công tác của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2018; đồng thời, chi bộ cần lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác: 

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên, cán bộ, viên chức và lao động, xây dựng khối đoàn kết và thống nhất cao trong đơn vị từ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đến đảng viên và cán bộ, viên chức.

 - Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được học tập và tự học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững quan điểm chủ trương, gương mẫu thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp trên.

  2. Công tác chuyên môn:

- Tham mưu thực hiện tốt các hoạt động Phòng KH-TC

- Làm đầu mối, xây dựng kế hoạch, phương pháp, tổ chức triển khai các hoạt động tài chính, tài sản của Trường.

 3. Công tác xây dựng Đảng: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt tinh thần tự phê và phê bình; duy trì tốt nề nếp, kỷ cương sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 01 đến 02 đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Công tác tổ chức đoàn thể: Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công đoàn Phòng, đoàn thanh niên phòng ban tham gia thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển.

  Đại hội đã tín nhiệm bầu Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2018, là các đồng chí hội đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, sức khỏe, tâm huyết, gắn bó với đơn vị để cùng tập thể chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và lao động Phòng Kế hoạch - Tài chính hãy đoàn kết nhất trí cao, tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm trên mọi lĩnh vực công tác của mình, nỗ lực phấn đâu hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2018.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng TC-HC tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các bài khác