Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan làm việc và giao lưu nền kiến thức về học thuật pháp luật và Hành chính Tư pháp với trường Đại học Luật - Đai học Huế

Ngày 21/03/2016, tại trường Đại học Luật - Đại học Huế, Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan và Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức buổi làm việc và tọa đàm theo chương trình đự án thỏa thuận sự hợp tác giữa các nước Asean , giao lưu nền kiến thức về học thuật pháp luật và Hành chính - Tư pháp ở trường Đại học Luật - Đại học Huế.

Về dự buổi tọa đàm, phía Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rát Cha Tha Ni Thái Lan có cấc Trưởng Khoa, Phó Khoa Luật, và các thành viên của Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rát Cha Tha Ni Thái Lan .

Về phía Trường Đại học Luật - Đại học Huế có PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;TS. Cao Đình Lành trưởng phòng khoa học công nghệ và môi trường, hợp tác quốc tế và một số cán bộ, giảng viên  Trường Đại học Luật. 

 

 

Tại buổi làm việc, PGS.TS Đoàn Đức Lương đã phát biểu diễn văn khai mạc, qua đó giới thiệu về  trường Đại học Luật - Đại học Huế ,mục đích và ý nghĩa của Hội thảo, thảo luận và tọa đàm cá vấn đề như hệ thống tư pháp hình sự,vấn đề xã hội và tội phạm, các vấn đề về pháp luật lao động và an sinh xã hội.

 

Đây là cơ hội tốt để giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật có thể tiếp thu những kiến thức mới, những phương pháp tiếp cận mới trong  lĩnh vực pháp luật về tư pháp hình sự vấn đề xã hội và tội phạm, vấn đề về pháp luật lao động và an sinh xã hội của Trường  Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan nói riêng và Đông nam Á , Châu Á nói chung.  

                                                                                                     NDT

 

Các bài khác