KHOA LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

      Vào lúc, 17h00 ngày 18/11/2019, Khoa Luật Hình sự tổ chức hội nghị viên chức năm học 2019 – 2020. Hội nghị được vinh dự đón tiếp PGS.TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Th.S Trần Công Trung– Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn trường, Th.S Nguyễn Thị Xuân – Trưởng Khoa Luật Hình sự cùng đông đủ viên chức trong Khoa Luật Hình sự.

     Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018– 2019 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2019 – 2020 của Khoa Luật Hình sự do đoàn Chủ tịch trình bày. Sau phần báo cáo, Hội nghị được lắng nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẽ của PGS.TS Đoàn Đức Lương cũng như Th.S Trần Công Trung về các lĩnh vực hoạt động của Khoa. Đặc biệt là sự góp ý và định hướng chỉ đạo tận tình của PGS.TS Đoàn Đức Lương liên quan đến các lĩnh vực về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, quản lý tổ chức….. Hội nghị tiếp tục với thảo luận, góp ý hoàn thiện cho bản báo cáo và phương hướng trong năm học mới của Khoa luật hình sự.

     Cuối cùng, Th.S Nguyễn Thị Xuân đã tổng kết Hội nghị, ghi nhận những ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó Khoa sẽ hoàn thiện bản báo cáo và phương hướng hoạt động của Khoa. Cuối cùng là phần đăng ký kế hoạch công tác đơn vị, các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2019 – 2020.

       Hội nghị đã kết thúc thành công, tốt đẹp!

                                                                                                                                                          Đưa tin: Văn Hải

 

Các bài khác