KHOA HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021

Vào lúc, 8h00 ngày 30/11/2020, Khoa Luật Hình sự tổ chức hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021. Hội nghị được vinh dự đón tiếp TS. Đào Thị Mộng Điệp, Chủ tịch công Đoàn trường; TS. Nguyễn Ngọc Kiện – Trưởng Khoa Luật Hình sự cùng đông đủ viên chức trong Khoa Luật Hình sự.

 

Không có mô tả.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019– 2020 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2020 – 2021 của Khoa Luật Hình sự do đoàn Chủ tịch trình bày. 

 

Không có mô tả.

 

Sau phần báo cáo, Hội nghị được lắng nghe ý kiến chỉ đạo và chia sẻ của TS. Đào Mộng Điệp về các lĩnh vực hoạt động của Khoa.

 

Không có mô tả.

 

Hội nghị tiếp tục với thảo luận, góp ý hoàn thiện cho bản báo cáo và phương hướng trong năm học mới của Khoa luật hình sự.

Cuối cùng, TS. Nguyễn Ngọc Kiện đã tổng kết Hội nghị, ghi nhận những ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó Khoa sẽ hoàn thiện bản báo cáo và phương hướng hoạt động của Khoa.

 

Không có mô tả.

 

Cuối cùng là phần đăng ký kế hoạch công tác đơn vị, các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2020 – 2021.

 

Không có mô tả.

 

Hội nghị đã kết thúc thành công, tốt đẹp!

Đưa tin: Lữ Lực

Các bài khác