Khoa Hình sự công bố giáo trình Luật Tố tụng hình sự

    Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và vận dụng của người học, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức biên soạn Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam.

 

   

    Giáo trình là hệ thống tri thức khoa học, chuẩn kiến thức đào tạo về ngành Luật tố tụng hình sự; thể hiện sâu sắc quan điểm cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta; cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp và các luật mới ban hành trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

    Được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có uy tín và các cán bộ làm công tác thực tiễn, giáo trình coi trọng phát triển các kỹ năng của người học, gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, giáo trình còn mang tính thực tiễn và khả năng ứng dụng đối với người học sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo cử nhân luật.

    Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

    Thừa thiên Huế, tháng 02 năm 2020.

Các bài khác