Nhóm nghiên cứu sinh viên thuộc KLDS được trao tặng giải Nhì cấp Đại học Huế

[NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC KHOA LUẬT DÂN SỰ ĐẠT GIẢI NHÌ TRONG CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2020]
Hội đồng xét khen thưởng và tuyển chọn công trình của sinh viên Đại học Huế dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020 quyết định trao giải nhì cho đề tài “Áp dụng thử nghiệm sáng chế CN103947747A – Hợp chất bảo quản trái cây có múi và phương pháp chuẩn bị “compound preservative for citrus and preparation method thereof” trong bảo quản cam tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế” thuộc lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ do nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Luật Dân sự thực hiện dưới sự hướng dẫn của Th.S Đỗ Thị Diện - Giảng viên Khoa Luật Dân sự.
Nhóm sinh viên nghiên cứu bao gồm:
  - Phan Toàn Thịnh - Lớp K40A Luật Hợp đồng (Chủ nhiệm đề tài)
  - Phan Thị Sương - Lớp K39B Luật Hợp đồng
  - Lê Thị Bích Thuỷ - Lớp K39B Luật Hợp đồng
  - Nguyễn Thị Thương - Lớp K39B Luật Hợp đồng
  - Nguyễn Thị Hà - Lớp K39A Luật Hợp đồng
  - Đỗ Thị Thanh Nga - Lớp K39B Luật Hợp đồng
Đề tài đạt giải tiếp tục vinh dự đại diện cho Đại học Huế tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học –toàn quốc.
 
 
 
Bài viết đã được đăng tải trên Fanpage Khoa luật Dân sự.
Các bài khác