Hội thảo “Những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015"

HỘI THẢO “NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015”

           Ngày 05/11/2016, Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức buổi Hội thảo “Những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015"

           Thành phần tham dự buổi Hội thảo gồm có:

           - Về phía khách mời: có sự hiện diện của PGS.TS.Đỗ Văn Đại - Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Lê Đức Khanh - Phó Phòng phúc thẩm VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; ThS. LS. Lê Cao, Giám đốc Công ty Luật hợp danh FDVN .

           - Về phía Nhà trường: có sự hiện diện của: TS. Hoàng Thị Hải Yến – Trưởng Khoa Luật Dân sự, NCS.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, ThS. Lê Bá Hưng, ThS. Phan Thị Hồng cùng đông đảo các giảng viên và các sinh viên trong toàn Khoa.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở đầu Hội thảo, TS. Hoàng Thị Hải Yến – Trưởng Khoa Luật Dân sự đã phát biểu khai mạc. Trong lời phát biểu, Trưởng khoa khẳng định: Trường Đại học Luật-Đại học Huế nói chung và Khoa Luật Dân sự nói riêng và luôn quan tâm và có trách nhiệm với các hoạt động tư pháp, pháp luật của đất nước; chính vì vậy Khoa đã tổ chức buổi hội thảo này nhằm mục đích: tạo diễn đàn để phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn, Khoa, Nhà trường; thảo luận những vấn đề chuyên môn của Bộ môn Luật Dân sự và của Khoa Luật Dân sự về những điểm mới của BLDS sửa đổi, góp vào việc nâng cao nhận thức và áp dụng những quy định mới của BLDS sửa đổi, tạo tiền đề lý luận cho việc học tập và giảng pháp luật dân sự dựa trên các quy định mới của BLDS sửa đổi.

 

Chủ tọa Hội thảo

(Từ trái sang phải: TS. Hoàng Thị Hải Yến, PGS.TS. Đỗ Văn Đại)

 

           Buổi Hội thảo được tiến hành thảo luận, trao đổi qua các nội dung chính như sau:

-         Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Hoàng Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Luật Dân sự

-         Tham luận “Một số điểm mới ảnh hưởng đến chế định hợp đồng theo Bộ luật Dân sự 2015”, ThS. Luật sư Lê Cao, Công ty Luật hợp danh FDVN

-         Tham luận “Những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng một số điểm mới của bộ luật Dân sự 2015 vào thực tiễn và giải pháp khắc phục”, ThS. Lê Đức Khanh, KSV trung cấp, Phó Phòng phúc thẩm, VKSND Tỉnh TTHuế

-         Tham luận “Một số điểm mới liên quan đến bất động sản trong Bộ luật Dân sự 2015”, CN Lê Thị Thìn.

-         Tham luận “Bàn về một số điểm mới trong chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự 2015”, ThS. Lê Bá Hưng.

-         Tham luận “Vài bình luận về Điều 687 Bộ luật Dân sự 2015 về luật áp dụng cho quan hệ bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài”, TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh, Khoa Luật Quốc tế.

Các hình ảnh trong buổi hội nghị:

 

 

 

 

 

             

 

          

 

Các bài khác