Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Luật Dân sự năm học 2016-2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA LUẬT DÂN SỰ

            Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Khoa trong năm học 2014 -2015 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017, ngày 29/10/2016, Khoa Luật Dân sự đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016-2017

            Thành phần tham dự Hội nghị gồm có

            - Về phía khách mời: có sự hiện diện của PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật và ThS. Nguyễn Sơn Hà, Đại diện BCH Công đoàn Trường.         

          - Về phía Khoa: có sự hiện diện của TS. Hoàng Thị Hải Yến - Trưởng Khoa Luật Dân sự, TS. Hồ Thị Vân Anh – Ủy viên chi bộ Khoa Luật dân sự; NCS. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ tịch công đoàn Khoa Luật Dân sự cùng toàn thể các giảng viên Khoa Luật Dân sự.

            Hội nghị đã nghe TS. Hồ Thị Vân Anh – Phó Khoa Luật dân sự  đọc Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015; TS. Hoàng Thị Hải Yến - Trưởng Khoa Luật Dân sự trình bày phương hướng năm học 2015 – 2016, dự thảo của Khoa, dự thảo của Đại học Huế; Báo cáo công khai tài chính Khoa. Qua đó, Hội nghị đã ghi nhận phát biểu chỉ đạo của  PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật, ThS. Nguyễn Sơn Hà, Đại diện BCH Công đoàn Trường cùng các ý kiến đóng góp của các cán bộ giảng viên Khoa.     

TS. Hoàng Thị Hải Yến - Trưởng Khoa Luật Dân sự trình bày dự thảo  và phương hướng  năm học mới của Khoa

TS. Hồ Thị Vân Anh – Phó Khoa Luật dân sự  đọc Báo cáo tổng kết năm học 2015 -2016

NCS.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng báo cáo công tác Công đoàn của Khoa 

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương thay mặt ban giám hiệu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 ThS. Nguyễn Sơn Hà thay mặt BCH Công đoàn Trường trao đổi với toàn thể Hội nghị

               Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Luật Dân sự năm học 2015 -2016 được tiến hành nghiêm túc, sau 4 giờ làm việc khẩn trương với không khí thảo luận dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao về Nghị quyết của Hội nghị.

Ảnh và đưa tin: Hồ Minh Thành

Các bài khác