Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với sinh viên Đại học Huế quay trở lại học tập.

Kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Công văn số 205/ĐHH-VP về kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 của một số tỉnh, thành phố. Sau khi trở lại học tập tại Huế, sinh viên thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng Hue-S như sau:

Triển khai và đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 28/2/2021

Thực hiện Thông báo số 55/TB-UBND ngày 06/2/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/2/2021, sau khi thống nhất ý kiến trong Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, Giám đốc – Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Ngày 28/01/2021, Giám đốc Đại học Huế ký Công văn số 122/ĐHH-VP về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học

Ngày 02/12/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

Báo cáo đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 10/9/2020, Hiệu trưởng ký ban hành Báo cáo số 133/BC-ĐHL về việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Hướng dẫn phối hợp xử trí viên đường hô cấp cấp SARS-CoV-2 theo tình huống

Ngày 10/9/2020, Hiệu trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế ban hành Hướng dẫn số 134/HD-ĐHL về việc phối hợp xử trí viêm đường hô cấp cấp SARS-CoV-2 theo tình huống

Thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ thông tin cho sinh viên về dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 03/9/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 339/QĐ-ĐHL về việc thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ thông tin cho sinh viên về dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Bố trí chỗ ngồi sinh viên K41, K43 học kỳ II, năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng đã thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên về việc tiếp tục trở lại học tập. Nhà trường bố trí chỗ ngồi cố định cho sinh viên để thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch.