Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"

Kính gửi: Quý nhà khoa học

Nhằm trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, tăng cường hợp tác, nghiên cứu giữa các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực pháp luật. Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Tạp chí Tòa án - Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các chủ đề chính của Hội thảo:

- Bảo vệ quyền của trẻ em - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

- Bảo vệ quyền của phụ nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 07/08/2020

Thời hạn gửi tên và tóm tắt bài viết: trước ngày 20/05/2020

Thời hạn gửi bài toàn văn tham luận: trước ngày 10/07/2020

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

 

 

File chi tiết

Các bài khác