ThS. Trần Việt Dũng - Phó Hiệu trưởng

ThS. Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng 

 Điện thoại: 0905134239; 0543.946.999

 Email: vietdungluat@yahoo.com.vn

 - Trực tiếp giúp Hiệu trưởng giải quyết công tác Tổ chức – Nhân sự.

+ Phụ trách công tác cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, công tác bảo vệ, thực hành tiết kiệm, công tác thi đua khen thưởng của khoa và bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Phụ trách công tác phục vụ sinh viên.
+ Phụ trách công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động liên quan đến đoàn viên công đoàn và người lao động; công tác cựu chiến binh và tự vệ của Khoa; Trưởng ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”, ban phòng chống bão lụt.
+ Phụ trách các đơn vị
- Phòng Tổ chức – Hành chính.
 - Sinh hoạt chính quyền: Phòng Tổ chức – Hành chính

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Cử nhân Đại học Roxtop on Don (Nga) Luật 1990
Thạc sĩ Trường ĐH Luật HN Luật Hình sự 2010
Quá trình công tác
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1990-1998 Đại úy, Thẩm phán Tòa án quân sự Khu vực 2 Quân khu 4 Tòa án quân sự Khu vực 2 Quân khu 4 Tòa án quân sự Khu vực 2 Quân khu 4
Từ năm1998 đến tháng 9 năm 2009 Giảng viên, Trưởng bộ môn Hành chính – Nhà nước, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Khoa Luật, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
Từ tháng 9 năm 2009 đến 3/2015 Phó Khoa trưởng Khoa Luật, Đại học Huế Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế
Từ tháng 3 năm 2015 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Huế Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế

 

 

 

1. Hướng nghiên cứu chính: Luật hình sự; Luật Hiến pháp Việt Nam; Luật Hiến pháp tư sản.

2. Các công trình đã công bố:

2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học:

-  Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: Tổ chức hoạt động của Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Thực hiện năm 2001)
-  Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: Những quy định của pháp luật về hoạt động xét xử của Toà án nhân dân và thực tiễn hoạt động xét xử của Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Thực hiện năm 2004)

2.2.  Sách, giáo trình đã xuất bản:

-    Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương (cùng tập thể tác giả). Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 2009
-    Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam – Phần 1. Khoa Luật Đại học Huế. Nhà xuất bản Đại học Huế , năm 2010
-  Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam – Phần 2. Khoa Luật Đại học Huế. Nhà xuất bản Đại học Huế , năm 2010
- Tài liệu hướng dẫn học môn Luật Hiến pháp Việt Nam. Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Huế. Nhà xuất bản Đại học Huế , năm 2009
-  Tài liệu hướng dẫn học tập Luật Hiến pháp tư sản. Khoa Luật Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Huế, năm 2010
-  Tập bài giảng Luật Hiến pháp tư sản. Trường đại học Khoa học Huế, năm 2003
- Tập bài giảng Luật Nhà nước. Trường đại học Khoa học Huế, năm 2003
-  Tập bài giảng Luật tổ chức Tòa án, VKS, Luật sư, Công chứng. Trường đại học Khoa học Huế, năm 2006
-  Tập bài giảng Công tác hộ tịch. Trường đại học Khoa học Huế, năm 2007
-  Tập bài giảng Hoàn thiện bộ máy nhà nước. Trường đại học Khoa học Huế, năm 2007
-  Tập bài giảng Hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội. Trường đại học Khoa học Huế, năm 2007

2.3.  Các bài báo khoa học:

-   Thực trạng tổ chức, hoạt động và những giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của Toà án nhân dân các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin khoa học Trường đại học khoa học Huế, số 13 năm 2003
-   Về thành phần xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự. Tạp chí Kiểm sát số 10 năm 2003, tr 37, 48
-   Việc tham gia của Hội thẩm vào hoạt động xét xử của Toà án - Những vướng mắc và giải pháp. Thông tin khoa học Trường đại học khoa học Huế, số 13 năm 2003
-   Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát việc thi hành Hiến pháp ở Việt Nam. Tạp chí Kiểm sát số 7 năm 2006, tr 9 – 13
-  Một số vướng mắc trong việc áp dụng quy định tại điều 230 Bộ luật hình sự về tội chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Tạp chí Kiểm sát số 22 năm 2007, tr 30 - 31
-  Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh và Hiến pháp năm 1946. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 36 năm 2007, tr 41 - 46
-  Một số vướng mắc trong việc áp dụng quy định tại điều 230 Bộ luật hình sự về tội chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 47 năm 2008, tr 29 - 34
-   Nội dung cơ bản của tư tưởng phân chia quyền lực và sự áp dụng tư tưởng  phân chia quyền lực trong các hình thức nhà nước tư sản. Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế, số 1 năm 2010.
-   Một số quy định pháp luật bầu cử của một số nhà nước tư sản. Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế, số 3 năm 2010.
-  Một số giải pháp hoàn thiện những quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước. Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế, số 4 năm 2010.
-  Chế định tín nhiệm của Chính phủ trước Nghị viện ở nhà nước tư sản và phương hướng xây dựng chế định tín nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội ở nước ta. Thông tin pháp lý Khoa Luật Đại học Huế, số 5 năm 2010.
-  Kiến nghị sửa đổi các nội dung của Hiến pháp 1992. Tạp chí nghiên cứu lập pháp. Số 7 năm 2011, trang 12 – 15

3.  Hội thảo, hội nghị:

-   Thực trạng tổ chức, hoạt động và những giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của Toà án nhân dân các cấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo khoa học do Trường đại học Khoa học Huế tổ chức, tháng 11 năm 2003.
-   Khuôn khổ tổ chức và pháp lý của Việt Nam trong việc quản lý biển và vùng duyên hải. (Vietnam institutional and legal frameword related to ocean and coastal governance). Hội thảo quốc tế do CIDA (Canada) tài trợ trong khuôn khổ dự án PIP được tổ chức tại thành phố Iloilo, Philippine, tháng 2 năm 2006
-   Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam (Development and improvement on Constitutional protection regime in Vietnam). Hội thảo quốc tế do JOPSO và Văn phòng Quốc hội Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (Đan mạch và Việt Nam) được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tháng 3 năm 2009
-   Những yêu cầu đòi hỏi và một số kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hội thảo khoa học do Khoa Luật, Đại học Huế tổ chức, tháng 12 năm 2010.

Các bài khác