Lớp học bổ trợ kiến thức cho lưu học sinh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

     Là cơ sở đào tạo luật lớn và uy tín nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hàng năm Trường Đại học Luật, Đại học Huế thu hút một lượng lớn lưu học sinh, đặc biệt là các lưu học sinh đến từ các quốc gia Đông Nam Á, lựa chọn và theo học. Để tăng cường tình đoàn kết giữa sinh viên các nước và hỗ trợ tối đa cho tất cả lưu học sinh trong các hoạt động học tập, kết nối đời sống văn hóa, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã thành lập Tổ Hỗ trợ Lưu học sinh đang học tập tại trường. Các thành viên của Tổ là những giảng viên trẻ, nhiệt huyết với trình độ chuyên môn và kỹ năng ngoại ngữ vững vàng đã, đang và sẽ là những người bạn tận tâm đồng hành cùng các bạn lưu học sinh trong suốt quá trình hòa nhập với cuộc sống mới.

     Các bạn lưu học sinh được học tập và sinh hoạt thành các lớp tương ứng với các khoá chính quy của Nhà trường. Nội dung và chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động ngoại khóa – bổ trợ sẽ được thiết kế riêng biệt phù hợp với từng khóa nhưng luôn được đảm bảo tính liên tục và kế thừa. Cụ thể, hiện nay, các bạn lưu học sinh Khoá K43 là các bạn sinh viên năm nhất nên Tổ chủ yếu hỗ trợ về ngôn ngữ và thường thức đời sống. Khoá K42 là các bạn lưu học sinh năm thứ hai vì vậy Tổ tiến hành vừa bổ trợ thêm kiến thức pháp lý vừa kết hợp các hoạt động văn hóa.  Lớp bổ trợ dành cho lưu học sinh Khoá K41 chủ yếu tập trung vào các thuật ngữ pháp lý nâng cao và kiến thức chuyên ngành. Cuối cùng, Tổ tập trung bổ trợ kiến thức chuyên ngành chuyên sâu đối với các lưu học sinh khóa 40 – các bạn sinh viên năm cuối của Nhà trường.

     Sau hơn một năm đi vào hoạt động, lớp học bổ trợ kiến thức dành cho lưu học sinh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã mang lại nhiều thành tích đáng khích lệ. Các bạn lưu học sinh đã hoàn toàn có thể bước đầu làm quen với cuộc sống và thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình học tập tại Nhà trường. Điều này được thể hiện qua chất lượng kỳ thi cuối học kỳ của các bạn lưu học sinh được cải thiện rõ rệt. Lưu học sinh không chỉ dần tự tin tham gia vào các hoạt động, phong trào chung mà đã mạnh dạn hơn trong trao đổi, thảo luận chuyên môn với các bạn sinh viên Việt Nam trong các giờ lên lớp. Về phía các thành viên của Tổ, những lớp học bổ trợ cũng chính là những cơ hội quý báu để các giảng viên trẻ tìm hiểu thêm về luật pháp của các quốc gia từ đó có những tư liệu quý giá cho quá trình học tập và nghiên cứu của bản thân.

     Mặc dù đã ghi nhận được những thành công bước đầu, tuy nhiên, Tổ Hỗ trợ Lưu học sinh hiểu rằng sẽ còn nhiều khó khăn cần chinh phục để chất lượng đào tạo chung của Nhà trường ngày càng nâng cao hơn nữa, góp phần xây dựng được niềm tin và uy tín của Nhà trường với các thế hệ học sinh, sinh viên các nước bạn. 

Đưa tin: Đ.T.H. Nga

Các bài khác