Lễ công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngày 22/12/2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự lễ, về phía Đại học Huế có PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban thuộc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thành viên Đại học Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường và các thành viên của Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể viên chức và người lao động.

* TS. Bùi Văn Lợi, Thư ký Hội đồng ĐHH

Tại buổi lễ, TS. Bùi Văn Lợi, Thư ký Hội đồng Đại học Huế đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với TS Nguyễn Hồng Sơn.

* Ban Giám đốc ĐHH trao Quyết định 

* PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng-Giám đốc ĐHH

PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế phát biểu và tặng hoa chúc mừng tân TS. Nguyễn Hồng Sơn, đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo của Nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác tuyển sinh trong các năm trước và năm 2020; trong thời gian tới mong rằng Hội đồng trường phát huy tốt theo cơ chế hoạt động Hội đồng trường; trong công tác điều hành cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng trường với Đảng ủy, Ban giám hiệu một cách nhuần nhuyễn để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các chương trình có hiệu quả, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường, xây dựng và phát triển Trường Đại học Luật ngày càng vững mạnh.

* TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của lãnh đạo Đại học Huế cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Trường Đại học Luật và hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các thành viên Hội đồng trường, Đảng ủy và Ban giám hiệu thực hiện tốt các mảng công tác: (1) Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, Đại học Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với mục tiêu trở thành một trong năm cơ sở đào tạo Luật có uy tín và chất lượng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; (2) Kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng Trường Đại học Luật theo hướng quản trị đại học dựa trên nguyên tắc tạo động lực, khuyến khích sự sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong Nhà trường; (3) Tiếp tục rà soát nội dung, chương trình đào tạo và phát triển mạnh mẽ đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế; (4) Xây dựng phát triển đội ngũ quản lý và giảng dạy của Nhà trường giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn tiếp theo trong 10 năm tới; đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học mạnh, nâng cao số lượng và chất lượng các kết quả nghiên cứu được công bố trong nước và quốc tế theo định hướng của Nhà trường; (5) Tích cực hợp tác với các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài nước để tăng cường hiệu quả hoạt động của Nhà trường; (6) Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính và cơ sở vật chất để cải thiện môi trường làm việc, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; từng bước cải thiện nguồn thu nhập cho viên chức và người lao động.

 

 

 

Các bài khác