Lễ Bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế khoá 7 (2017-2019)

Ngày 09/08/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế khóa 7 (2017-2019) cho 36 tân thạc sĩ.

Đến dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; Trưởng, phó các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức cùng toàn thể tân thạc sĩ K7 về tham dự.

* PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo lễ tổng kết khóa học. Báo cáo đã nêu rõ: lớp cao học Luật Kinh tế khóa 7(2017 - 2019) được nhà trường quan tâm, xây dựng kế hoạch, lịch trình học tập từ đầu khóa, theo các chuyên đề, nội dung, chương trình của mỗi học kỳ, từng năm học cụ thể. Đây là điều kiện thuận lợi cho khóa học và các học viên chủ động hơn về mặt bố trí thời gian, có kế hoạch cụ thể cho bản thân trong việc, tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý, khoa học nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, thực hiện đảm bảo đúng quy chế đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công việc của gia đình, cũng như tham gia tích cực, hiệu quả các mối quan hệ xã hội khác. Việc tổ chức lớp học đã được Nhà trường giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phòng KHCN-MT-HTQT chủ động xây dựng kế hoạch, vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quy định, quy chế; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên tham gia học tập một cách chủ động, đảm bảo quy định, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Về nội dung, chương trình học tập được Nhà trường bố trí đảm bảo theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác đào tạo sau đại học theo chương trình định hướng ứng dụng, từ kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành bắt buộc và các chuyên đề tự chọn, thực tập, thực tế, các tiểu luận và luận văn tốt nghiệp,.. Với thành tích 100% học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp lần này, trong đó có 24 học viên đạt loại Giỏi, 12 học viên đạt loại Khá.

 Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, quyết định khen thưởng và điều hành phần phát bằng cho học viên.

* Các hình ảnh ghi lại tại buổi lễ

* Học viên Trần Huy Long phát biểu cảm tưởng

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng trao giấy khen cho học viên đạt thành tích cao trong học tập

Các bài khác