Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Ngày 26/12/2020, Đảng ủy Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng năm 2020 cho 115 quần chúng ưu tú.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Đại học Huế có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Đại học Huế. Về phía Đảng bộ Trường Đại học Luật có đồng chí Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Nhà trường.

* Đ/c Đoàn Đức Lương, BÍ thư Đảng ủy  phát biểu tại buổi lễ

Đây là lần đầu tiên Đảng bộ Trường Đại học Luật được Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế giao quyền được tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, được lựa chọn từ các chi uỷ chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường. Mục đích của lớp học nhằm cung cấp cho quần chúng ưu tú, những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm một số nội dung cơ bản về: lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điệu lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,.. Trên cơ sở đó, củng cố kiến thức, xây dựng lý tưởng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, chân chính của quần chúng ưu tú và tạo nguồn phát triển Đảng mạnh mẽ, có chất lượng cho Đảng bộ Nhà trường.

Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp về Đảng cho quần chúng ưu tú năm nay do Đảng ủy Trường Đại học Luật tổ chức có số lượng đăng ký là 115 học viên. Trong đó: Chi bộ sinh viên ngành luật và Luật Kinh tế chiếm 101 học viên, cán bộ cử tham gia học 12 học viên và có 02 quần chúng ưu tú của Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế tham gia lớp học. Đa số học viên là cán bộ, sinh viên trẻ, đầy nhiệt huyết và giàu lòng cách mạng, có khát vọng vươn lên, với ước mơ cháy bỏng được học tập, được cống hiến và mong sớm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Các bài khác