Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021

Ngày 16/12/2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021. Đến dự hội nghị, về phía Đại học Huế có ThS.Lê Trọng Thực, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể viên chức và lao động hợp đồng.

* PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng hoàn thiện Đề án tự chủ đại học theo kế hoạch, lộ trình của Đại học Huế; Hoàn thành đánh giá ngoài chất lượng 02 chương trình đào tạo đại học; Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế giai đoạn 2020 – 2025”.

* ThS. Nguyễn Tài Năng, báo cáo công tác tài chính năm 2020

* ThS. Trần Văn Hải, Trưởng Ban TTND 

Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác tài chính năm 2020, kế hoạch tài chính năm học 2021; hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Hội nghị lắng nghe 03 bài tham luận liên quan đến các nội dung: (1) Giải pháp xây dựng đội ngũ 60 tiến sĩ giai đoạn 2020-2025 (2) Giải pháp công bố quốc tế (3) Đào tạo kỹ năng cho người học thông qua hoạt động Đoàn Hội.

* ThS. Lê Trọng Thực, PCT Công đoàn ĐHH

ThS.Lê Trọng Thực, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế phát biểu và đánh giá những thành quả mà Trường Đại học Luật đạt được trong năm học qua, đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Nhà trường đã có những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng và phát triển. ThS.Lê Trọng Thực nhấn mạnh, trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục đầu tư hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm tạo thương hiệu của Nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong việc chăm lo đến đời sống tinh thần của viên chức, lao động.

 Hội nghị đã bầu ra Đoàn đại biểu Trường dự Hội nghị đại biểu  viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020, gồm 06 đại biểu.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, thay mặt Đoàn chủ tịch tổng kết hội nghị và làm rõ thêm ý kiến trao đổi của viên chức, người lao động. Trong thời gian tới cần chú trọng hơn nữa trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo; Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh; Xây dựng môi trường dạy và học theo hướng tích cực; Đầu tư kinh phí hợp lý, nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học,..

 

 

Các bài khác