Hội nghị tổng kết công tác truyền thông và tuyển sinh năm 2020

 

Sáng ngày 28/01/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác truyền thông và tuyển sinh năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; trưởng, phó các đơn vị; Ban biên tập tạp chí và thường trực Tổ Tuyển sinh và truyền thông.

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

 PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo đánh giá hoạt động của Nhà trường trong năm 2020 với những kết quả đã đạt được như sau: (1) Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác tổ chức và hoàn thiện bộ máy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Công tác tuyển sinh đại học, sau đại học đạt và vượt chỉ tiêu; (3) Hoạt động đào tạo được cải tiến và chất lượng; (4) Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được mở rộng; (5) Công tác hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19, hỗ trợ đồng bào bị do bão lũ và hoàn thành xuất sắc các công tác khác của Nhà trường.

* ThS.Nguyễn Sơn Hà, Trưởng phòng KT- BĐCLGD

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Sơn Hà thay mặt Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường giới thiệu phương án tuyển sinh đại học năm 2021 (chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển,…), trong đó nhấn mạnh trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh đại học và sau đại học; tập trung tuyển sinh, đào tạo các chương trình chất lượng cao, chương trình quốc tế.

* ThS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng CTSV

ThS. Nguyễn Trung Kiên thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định tặng giấy khen cho 48 cá nhân và 03 tập thể đã có thành tích trong công tác truyền thông và tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

-----------

 

 Kết quả hoạt động công tác tuyền thông và tuyển sinh của Nhà trường năm 2020:

(1) Kết quả thực hiện công tác Đảng, tổ chức và cán bộ năm 2020: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Trường, thông qua 10 chương trình hành động cho giai đoạn 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng cho tự chủ đại học vào năm 2023 theo Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Huế; Lãnh đạo triển khai thực hiện thành lập Hội đồng Trưởng, Công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định của Luật Gáo dục đại học (Luật 34/2018/QH14) và Nghị định 99/2019 của Chính phủ; Lãnh đạo thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học chính quy đạt 96,6%; sau đại học đạt 100% so với chỉ tiêu.

(2) Công tác tuyển sinh đại học, sau đại học năm 2020: Tuyển sinh đại học: tuyển sinh đại học chính quy năm 2020: đạt 96,95% so với chỉ tiêu đề ra; Tuyển sinh sau đại học: tuyển sinh sau đại học năm 2020 đạt  100% so với chỉ tiêu đề ra; Trong năm học 2019 – 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid 19 nhưng công tác tuyển sinh vẫn được triển khai, đạt hiệu quả khả quan. Kế hoạch triển khai công tác quảng bá tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 được xây dựng, triển khai, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, tác động của dịch Covid 19. Hoạt động truyền thông tuyển sinh có nhiều đối mới, tăng cường truyền thông online, có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ lãnh đạo Nhà trường; sự phối hợp của các Khoa, các đơn vị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường. Đặc biệt, Nhà trường đã triển khai tuyển sinh và đào tạo liên thông đại học hệ chính quy cho 64 lưu học sinh Lào; Trong công tác tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Luật đã nắm bắt và triển khai hiệu quả đề án tuyển sinh sau đại học hằng năm. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu của xã hội, trường đã đề xuất tuyển sinh thạc sĩ cho tất cả các ngành học (ngành gần, ngành đúng và ngành khác), đối với ngành gần và ngành khác bố trí chủ động lịch học chuyển đổi, bổ sung đúng yêu cầu và quy chế. Đối với tuyển sinh Tiến sĩ, xây dựng kế hoạch cả năm để thu hút người học dự tuyển vào trường theo quy chế, thông báo của Đại học Huế và của Trường Đại học Luật.

(3) Chất lượng hoạt động đào tạo năm 2020: Công tác đào tạo đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng áp dụng sau khi học đối với các học viên, sinh viên của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay, cụ thể, Về đội ngũ giảng dạy: Bố trí giảng viên hợp lý (cơ hữu và thính giảng). Trong năm 2020 có 37 lượt  là Luật sư, Thẩm phán, Trọng tài viên tham gia giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm với sinh viên,…Bên cạnh đó đỗi ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ cao, nhiệt tình và trách nhiệm; Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy: Nội dung chương trình đào tạo được cập nhật 2 năm/lần bổ sung những nội dung mới, cập nhật văn bản pháp luật và hội nhập quốc tế. Phương pháp tiếp cận trong giảng dạy từ dạy kiến thức sang dạy phương pháp tư duy pháp lý (nhận diện vấn đề pháp lý và giải quyết vấn đề). Nhiều phương pháp giảng dạy được áp dụng như phương pháp tình huống, phương pháp đóng vai, phiên tòa giả định; Chú trọng kỹ năng cho người học: Kỹ năng được quan tâm giảng dạy, tương đương khoảng 40% trong chương trình đào tạo bao gồm kỹ năng mềm (thuyết trình, thảo luận nhóm, kỹ năng lập kế hoạch,,,); kỹ năng nghề Luật được chú trọng qua các học phần riêng biệt về kỹ năng như (Kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và tranh luận, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng viết bản án hình sự, dân sự,…) trên cơ sở nền tảng kiến thức về duy pháp lý; Nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo: Số lượng các đề tài gắn với đào tạo chiếm 100% (kết quả hướng dẫn luận văn thạc sỹ, khóa luận cử nhân); có nhiều đề tài có tính triển khai thành sách hướng dẫn, giáo trình, chuyên khoa cho sau đại học,…

(4) Hoạt động Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: Số lượng: 55 đề tài các cấp, trong đó: 01 đề tài cấp tỉnh; 02 đề tài cấp Bộ, 18 đề tài cấp ĐHH, 13 đề tài cấp trường dành cho viên chức, người lao động, 21 đề tài dành cho người học; Số lượng Hội thảo khoa học quốc gia: 02 hội thảo; Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế là…. bài (Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành Luật được tính điểm của HĐGSNN: 87 bài; Bài báo đăng ở Hội nghị, Hội thảo: 35 bài; Bài báo đăng tạp chí quốc tế: 18); Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường như: nâng cao số lượng học hàm, học vị (02 TS, 05 thạc sĩ); Hoạt động nghiên cứu khoa học đã có sự gắn kết với hoạt động đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả có 08 giáo trình và tài liệu học tập đã được xuất bản từ các đề tài nghiên cứu khoa học và 02 sản phẩm ứng dụng gắn kết với các chương trình đào tạo; 02 đề tài NCKH của sinh viên đạt giải nhất và giải nhì cấp Đại học Huế. Nhà Trường đã tổ chức 01 Hội nghị bàn tròn “về rác thải nhựa và môi trường (ngày 23-25/2/2020) với sự tham gia của 12 nhà khoa học đến từ các nước trên thế giới. Tổ chức 01 Seminar khoa học với Trường Đại học Doshisa, Nhật Bản (ngày 2/3/2020); Ngoài tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, trường đã xây dựng và đưa vào thực hiện chương trình: trao đổi sinh viên và thực tập tại nước ngoài (cử đoàn gồm 02 giảng viên và 23 sinh viên tham gia chương trình thực tập và trao đổi tại Đại học Khon Kaen, Trụ sở Nongkhai, Thái Lan và 02 giảng viên tham gia trao đổi tại Đại học Estonia), tổ chức các lớp học và trao đổi chuyên môn do các giáo sư, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, cử giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình đào tạo được tổ chức trong khu vực Đông Nam Á, xây dựng chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ, xây dựng Hiệp hội các trường Luật tại Đồng bằng sông Mekong và Tạp chí Luật Sông Mekong....

 (5) Công tác hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ và công tác phục vụ cộng đồng khác.

Đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có 5 hoạt động tiêu biểu, số tiền và hiện vật quyên góp có giá trị hàng trăm triệu đồng, cụ thể:

Hoạt động 1: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về cách phòng, chống chủng virut mới – Corona (nCov): Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh chủng virut mới – Corona (nCov). Thực hiện tháng Thanh Niên Trường Đại học Luật, Đại học Huế với tiêu chí 3 không "Không tụ tập, không tiệc tùng, không chủ quan" và 3 có "Có khẩu trang, có rửa tay, có theo dõi y tế". Nhằm tạo sân chơi cho sinh viên những ngày nghỉ trong mùa dịch qua đó tăng cường kiến thức về cách phòng, chống Covid 19.

Hoạt động 2: Phối hợp cùng với Đoàn Đại học Huế đến thăm và tặng quà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế: Đoàn TN Trường cùng Đoàn Thanh Niên - Hội sinh viên ĐH Huế cùng BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên các Trường thành viên đã đến hỏi thăm sức khỏe và ủng hộ 1 tấn gạo và gần 100kg thịt gia cầm cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động 3: Đầu mối tiếp nhận ủng hộ và tổ chức trao tặng 100 suất quà hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn phường An Tây, thành phố Huế tổng giá trị chương trình là 32 triệu đồng.

Hoạt động 4: Tiếp nhận ủng hộ và đến thăm, tặng quà hỗ trợ các cụ già neo đơn tại Viện dưỡng lão Chùa Diệu Viên và Chùa Tịnh Đức chịu ảnh hưởng vì dịch Covid – 19. Tổng giá trị chương trình là 05 triệu đồng.

Hoạt động 5: Đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã ủng hộ 2 tấn gạo, 11.000 khẩu trang, 1.500 chai nước sát khuẩn, 200 thùng mì tôm, 100 bộ đồ bảo hộ y tế cho Sở An Ninh hai tỉnh SeKong và Salavan, Lào. Tổng giá trị đồng hành tài trợ là 120 triệu đồng. Thông qua chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị anh em của hai nước Việt - Lào, trách nhiệm cộng đồng của Đoàn trường Đại học Luật Huế để chung sức chung lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có các hoạt động tiêu biểu, quyên góp và trao số tiền gần 300 triệu và hiện vật giá trị hàng chục triệu đồng, cụ thể:

Hoạt động 1: Hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 15/10/2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã thành lập Đoàn công tác do PGS.TS Nguyễn Duy Phương – Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đi hỗ trợ đợt 1 là 100 suất quà trị giá 70 triệu đồng (Gồm 500 tiền mặt, 200 nghìn là nhu yếu phẩm) tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động 2: Hỗ trợ bà con vùng lũ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 19/10/2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã thành lập Đoàn công tác do PGS.TS Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn trao 100 suất quà, mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt 500 nghìn đồng cho bà con phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động 3: Hỗ trợ sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhà trường phối hợp cùng với đại diện Thời báo Đông Nam Á tại Huế với mô hình ATM gạo miễn phí đã  tổ chức phát 1.000 suất quà hỗ trợ sau lũ cho các bạn sinh viên các trường TC, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hoạt động 4: Hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngày 30/10/2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tiếp tục hành trình mang 100 suất quà trị giá 80 triệu đồng đến với bà con vùng lũ Quảng Bình. Tại thôn Bình Minh, xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ con nước đã rút những hậu quả của bão lũ còn rất nặng nề. Bác Trưởng thôn chia sẻ đây là những hoộ ngập sâu ngang mái nhà, thiệt hại nhất. Những khuôn mặt hóc bác sau bão lũ thật thương. Đến xã Hiền Ninh, huyện Quảng Nình Đoàn đã trao quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khoá khăn đặc biệt của ba thôn. Đại diện lãnh đạo xã cho biết đây là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sang xã Xuân Ninh, chúng tôi được chị Hồng chủ tịch Hội phụ nữ xã dẫn đi từng gia đình khó khăn đặc biệt. Trong trời mưa tầm tã, sự nhiệt tình của chị Hồng làm cho chúng tôi rất cảm động. Thật sự là những căn nhà đơn sơ, những hoàn cảnh rất khó khăn. Những nụ cười, lời cảm ơn, những cái xiết tay thật chặt là sự đồng cảm của những con người miền Trung trong bão lũ. Đoàn tới thăm gia đình Liệt sỹ Lê Hải Đức (chiến sỹ Quân đội NDVN làm nhiệm vụ ở Quảng Trị). Liệt sỹ là chồng của cựu sinh viên của Nhà Trường. Bão lũ qua đi nhưng những mất mát, những đau thương còn đó. Sự chia sẻ của mỗi người sẽ vơi đi những “nỗi đau” cho mỗi con người, môic gia đình.

Hoạt động 5: Hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 02.11.2020 Đoàn công tác của Trường Đại học Luật Huế do PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật làm Trưởng đoàn, ThS. Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Luật làm Phó đoàn cùng với các thành viên trong Ban chấp hành Công đoàn đã về trao gửi 130 suất quà bằng hiện vật và tiền mặt 200.000/suất cho bà con vũng lũ tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động 6: Tổ chức chương trình “Tết sẻ chia – gắn kết yêu thương”

Từ nguồn quỹ Tiếp sức đến trường do quý Thầy/Cô giáo, cựu sinh viên và các mạnh thường quân đóng góp số tiền 51 triệu đồng. Phòng Công tác sinh viên phối hợp cùng với Hội sinh viên Nhà trường tổ chức chương trình “Tết sẻ chia – gắn kết yêu thương” hỗ trợ 103 suất, mỗi suất có giá trị 500 nghìn đồng (300 nghìn đồng tiền mặt và 200 nghìn đồng tiền quà) cho các sinh viên, hội viên các CLB/Đội/Nhóm có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Tân sửu 2021.

Hoạt động 7: Trao quà Tết tại huyện A Lưới và phường An Tây

Từ nguồn quỹ quyên góp cho hoạt động cộng đồng, nhằm hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhà trường tiếp tục tổ chức chương trình “Luật Huế, kết nối và sẻ chia” tại 02 địa điểm:

Trao 70 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn phường An Tây vào ngày 20/01/2021.

Trao 50 suất quà, mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và vật phẩm cho bà con xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 29/1/2021.

Hoạt động 8: Hỗ trợ cơ sở vật chất và địa điểm hình thành  “Quán cơm 5000”

Với tấm lòng "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", mong muốn góp một phần công sức nhỏ vào việc giúp đỡ người dân khó khăn và các bạn sinh viên xa nhà, anh Nguyễn Đăng Hậu đại diện Thời báo Đông Nam Á tại Huế  đã phối hợp cùng Trường Đại học Luật, Đại học Huế và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm lập ra "Quán cơm 5000" phục vụ cho bà con, sinh viên đặt tại Trường Đại học Luật từ ngày 04/01.

Quán cơm phục vụ buổi trưa từ 10h45' đến 12h45' từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần với giá 5.000 đồng. Đối tượng mà quán cơm hướng đến là những người lao động tự do làm các ngành nghề như bán vé số, xích lô, xe ôm, thợ hồ... và các bạn sinh viên đang học tập trên địa bàn TP Huế.

Các bài khác