Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020

Ngày 01/12/2020, Trường Đại học Luật phối hợp với Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát nội bộ năm 2020.

Tham dự Hội nghị về phia Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế có TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban và các cán bộ của Ban Thanh tra và Pháp chế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng; PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu; trưởng phó các phòng chức năng, khoa chuyên môn, trung tâm,  trợ lý các khoa và cán bộ hành chính của Nhà trường.

* TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng ban, phụ trách Thanh tra và pháp chế

*PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Tại hội nghị, TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế và PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng trình bày 03 chuyên đề: (1) Khái quát hệ thống văn bản trong lĩnh vực thanh tra giáo dục đại học (2) Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua hoạt động thanh tra ở Đại học Huế (3) Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Luật, Đại học Huế và những yêu cầu đặt ra.

Hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra và cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của  pháp luật.

Các bài khác