Chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Bước phát triển nâng cao thương hiệu của Nhà Trường qua dấu ấn một nhiệm kỳ (2015 – 2020)

Quá trình phát triển nhà trường trong 5 năm qua (từ khi thành lập trường trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc ĐH Huế), Trường ĐH Luật vẫn thu hút nhiều sinh viên, đời sống giảng viên được nâng lên. Điểm đặc biệt, nhà trường còn có chính sách tốt, tạo điều kiện cho giảng viên học tập trong và ngoài nước, nâng cao trình độ chuyên môn.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, theo dõi và chỉ đạo cụ thể trong các mặt hoạt động, từ đó mang lại thành công trong xây dựng và phát triển nhà trường. Điển hình như quy mô đào tạo tăng hợp lý, vừa đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu cao về ngành nghề của xã hội, vừa phù hợp với năng lực đào tạo và phát triển vững chắc của Nhà trường. Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo đa dạng hóa các loại hình đào tạo trên cơ sở phát huy loại hình đào tạo chính quy dài hạn. Loại hình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công chức, doanh nghiệp và cộng đồng được quan tâm”.

Trong chương trình đào tạo Đại học đã bổ sung các kỹ năng pháp lý như: kỹ năng tư duy phản biện; kỹ năng lập luận và tranh luận; tiếng Anh, tiếng Pháp chuyên ngành. Đồng thời, xây dựng 2 khóa thí điểm được học 20% chương trình bằng tiếng Anh do giảng viên trong nước, nước ngoài dạy và thực tập tại nước ngoài (Thái Lan).

Trong đào tạo sau Đại học, Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu đáp ứng nhu cầu người học theo các đối tượng. Chính sách đối với học viên, nghiên cứu sinh rõ ràng, thủ tục thuận lợi để thu hút người học. Nhà trường đã liên kết đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng với 9 trường ĐH trong toàn quốc  theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐH Huế.

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo hoàn thành hệ thống văn bản quản lý điều hành về hoạt động công tác khảo thí; hầu hết các học phần trong chương trình đào tạo ĐH có ngân hàng đề thi đạt tỷ lệ 95%. Bên cạnh đó, cũng hoàn thành hệ thống văn bản quản lý điều hành về hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục.

Năm 2018, Nhà trường được công nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, để mang lại hiệu quả, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN):  lượng bài báo công bố trong nước và quốc tế giai đoạn 2015-2019 là 740 bài, trong đó có hàng chục bài báo quốc tế có chỉ số ISI, SCOPUS, bài báo đăng tạp chí quốc tế, 278 bài báo đăng kỷ yếu Hội thảo quốc tế có phản biện, 406 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành Luật thuộc danh mục Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, tổ chức định kỳ 14 Hội thảo quốc gia, quốc tế với các đối tác chiến lược

Đảng bộ Trường ĐH Luật, ĐH Huế hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 142 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 115 đảng viên mới, trong đó có 25 cán bộ, 90 sinh viên, tăng 225% so với nhiệm kỳ trước. Đội ngũ giảng viên có trình độ sau ĐH chiếm tỷ lệ cao, trong đó có 02 PGS, 15 TS; 66 thạc sĩ; 18 giảng viên cao cấp và giảng viên chính...

                                                                                                                                                    Tổ truyền thông Đại hội

Các bài khác