Bầu Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 11/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị bầu Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự về phia Đại học Huế có PGS.TS. Nguyễn Duân, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế; đồng chí Hoàng Văn Hạnh, Chánh văn phòng Đảng ủy Đại học Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng Nhà trường – Thành viên Hội đồng trường và 14 thành viên khác của Hội đồng trường về tham dự.

Hội nghị đã bầu ThS. Nguyễn Hồng Sơn, Q. Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại học Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ đồng ý 85,7%. Với kết quả này, Trường Đại học Luật trình Giám đốc Đại học Huế ra quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ThS. Nguyễn Hồng Sơn theo quy định.

Trước đó, ngày 04.5.2020, Giám đốc Đại học Huế ban hành Quyết định số 618/QĐ-ĐHH về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 thành viên. Trong đó có 5 thành viên ngoài trường gồm đại diện cơ quan chủ quản Đại học Huế và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan; 1 thành viên là đại diện sinh viên và 9 thành viên là cán bộ cơ hữu của trường.

Các bài khác