ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Huế, ngày 12 tháng 08 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 30/12/2019
In Đóng
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
16/12/2019
10:00

* Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Luật mở rộng

 Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.

Phòng họp Nhà A1
Thứ tư,
18/12/2019
13:30

* ĐHH: Hội thảo “Công bố quốc tế của nhà khoa học và Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín”

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHCN-MT- HTQT.

- Đại diện Ban Biên tập tạp chí khoa học của trường.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* Đảng bộ Trường Đại học Luật đánh giá phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2019

Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
16:00

* Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật mở rộng

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ năm,
19/12/2019
08:00

* ĐHH: Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh và sửa đổi quy định thưởng bài báo khoa học của quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHCN-MT- HTQT.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
10:00

* Họp rà soát việc triển khai kế hoạch phối hợp với Tổng cục thuế về tổ chức kỳ thi nâng hạng cho cán bộ ngành Thuế.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng: TC-HC, KH-TC, KT-ĐBCLGD, Đào tạo và Trung tâm TVPL-ĐTNH.

Phòng họp Nhà A1
14:00

* Giao lưu giải bóng chuyền Hội CCB với Hội Thể thao, CBVC

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội thể thao; Trưởng các đơn vị.

- Các vận động viên 3 đội bóng.

Kính mời toàn thể CBVC quan tâm đến dự và cổ vũ.

Sân bóng chuyền Trường Đại học Luật, ĐHH
14:00

* ĐHH: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ bảy,
21/12/2019
06:45

* Phối hợp với Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cho cán bộ ngành Thuế.

Theo Quyết số định 652/QĐ-ĐHL ngày 17/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế
08:00

* ĐHH: Khai mạc Chương trình Demo Day mở rộng - Ngày hội kết nối đầu tư, Đại học Huế năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

Tiền sảnh Tầng 01, số 01 Điện Biên Phủ
09:00

* ĐHH: Hội nghị thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
15:30

* ĐHH: Cuộc thi Xây tháp - Marshmallow Challenge trong khuôn khổ chương trình Demo Day mở rộng

Phụ trách gian hàng triễn lãm tại Chương trình Demo Day mở rộng.

Tiền sảnh Tầng 01, số 01 Điện Biên Phủ
17:30

* ĐHH: Networking Night trong khuôn khổ Chương trình Demo Day mở rộng

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Sảnh tầng 02, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ hai,
23/12/2019
13:30

* Cập nhật CSDL đảng viên Đảng bộ Trường Đại học Luật năm 2019

Cán bộ văn phòng Đảng ủy

Văn phòng Đảng-Đoàn thể ĐHH
Thứ ba,
24/12/2019
14:00

* ĐHH: Kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Huế

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Luật

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ tư,
25/12/2019
14:00

* ĐHH: Họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng, thành viên Ban xây dựng đề án theo Quyết định số 497/QĐ-ĐHH ngày 26/4/2019 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
15:30

* ĐHH: Họp rà soát đề án và phương án quảng bá tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Chuyên viên phụ trách tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
26/12/2019
08:30

*Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường dành cho cán bộ năm 2019 của chủ nhiệm Hồ Minh Thành.

 Theo Quyết định số 661/QĐ-ĐHL ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng.

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ sáu,
27/12/2019
08:00

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường dành cho cán bộ năm 2019 của chủ nhiệm Nguyễn Thị Vân Anh.

Theo Quyết định số 657/QĐ-ĐHL ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng.

Phòng Hội thảo Nhà A1
14:00

* Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành lâm thời mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

* Ban Giám hiệu:

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng.

- Đại diện Phòng TC-HC, Phòng KT- ĐBCLGD.

* Khách mời:

- Đại học Luật Hà Nội;

- Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

- Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

* Chuẩn bị: (Phòng TC-HC và Trung tâm Thực hành Luật –KN).

Phòng Hôi thảo Nhà A1
14:00

* ĐHH: Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

* Trường Đại học Luật:

- Đ/c Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy;

- Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
HIỆU TRƯỞNGĐOÀN ĐỨC LƯƠNG
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH