Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
16/12/2019
10:00

* Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Luật mở rộng

 Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường.

Phòng họp Nhà A1
Thứ tư,
18/12/2019
13:30

* ĐHH: Hội thảo “Công bố quốc tế của nhà khoa học và Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học đáp ứng tiêu chí các tổ chức chỉ mục uy tín”

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHCN-MT- HTQT.

- Đại diện Ban Biên tập tạp chí khoa học của trường.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* Đảng bộ Trường Đại học Luật đánh giá phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2019

Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
16:00

* Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật mở rộng

Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ năm,
19/12/2019
08:00

* ĐHH: Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh và sửa đổi quy định thưởng bài báo khoa học của quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHCN-MT- HTQT.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* Giao lưu giải bóng chuyền Hội CCB với Hội Thể thao, CBVC

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội thể thao; Trưởng các đơn vị.

- Các vận động viên 3 đội bóng.

Kính mời toàn thể CBVC quan tâm đến dự và cổ vũ.

Sân bóng chuyền Trường Đại học Luật, ĐHH
14:00

* ĐHH: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ