Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
13/07/2020
15:00

* ĐHH: Họp Tổ Thư ký Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Đại học Huế 2020

Đ/c Lý Nam Hải- Thành viên Tổ Thư ký theo Quyết định 822/QĐ-ĐHH ngày 12/6/2020 của GIám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ ba,
14/07/2020
08:00

* Họp Ban tổ chức và tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Quyết định số 213/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng

Phòng họp Nhà A1
14:00

* ĐHH: Họp Ban Xây dựng Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025

ThS. Nguyễn Sơn Hà, Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD- Thành viên Ban Xây dựng theo Quyết định số 926/QĐ-ĐHH ngày 02/7/2020 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ tư,
15/07/2020
08:00

* ĐHH: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2020 (Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn)

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng - Thành viên Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn theo Quyết định số 553/QĐ-ĐHH ngày 9/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
16/07/2020
08:00

* Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại biểu (theo giấy mời);

* Đại học Huế: (theo giấy mời)

- Đại diện Ban Giám đốc;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH, Văn phòng Đảng - ĐT, các ban chức năng.

* Trường ĐH Luật:

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên Hội đồng trường;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội SV;

- Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ công tác.

- Viên chức, NLĐ có học vị Tiến sĩ trở lên.

Hội trường Nhà E, Trường Đại học Luật, Đại học Huế