Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ năm,
19/09/2019
14:30

* Rà soát công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các phòng: TC-HC, KHCN-MT-HTQT, Đào tạo, KHTC;

- Trưởng các Khoa (nếu cấp Trưởng vắng thì cấp phó đi thay);

- Các giảng viên đang nghiên cứu sinh; các giảng viên đang học cao học và chưa học cao học.

Phòng Hội thảo Nhà A1
16:00

* Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật

Các đồng chí Đảng ủy viên

Phòng Hội thảo tầng 2, dãy nhà A1
Thứ sáu,
20/09/2019
08:00

* Siminar đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. “ Pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và trẻ em qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế tại trường Đại học Luật (ThS. Nguyễn Thị Vân Anh, chủ nhiệm đề tài).

Toàn thể cán bộ Trung tâm TVPL và ĐTNH.

Trung tâm TVPL và ĐTNH
15:00

* Seminar đề tài KHCN cấp Trường "Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế" - Chủ nhiệm: ThS. Phan Vĩnh Tuấn Anh.

* Seminar đề tài KHCN cấp Đại học Huế "Pháp luật về định giá tài sản thế chấp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại" - Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thảo

Toàn thể giảng viên khoa luật Kinh tế và đại diện phòng KHCN Trường Đại học Luật (ThS. Hồ Thị Phượng)

Văn phòng Khoa Luật Kinh tế
15:30

* ĐHH: Tổng kết Chương trình “Tư vấn tuyển sinh - Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường” năm 2019

* Trường Đại học Luật:

- Các đồng chí Ủy viên BCH Hội Sinh viên;

- Thành viên Đội Tiếp sức mùa thi các đơn vị;

- Các cá nhân được khen thưởng trong chương trình "Tư vấn tuyển sinh;

- Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trường" năm 2019.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi