Thông báo về việc giới thiệu về các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước, hằng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển sinh khoảng 1.400  công dân Việt Nam để gửi đi học tập tại nhiều nước ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm

Tải file

Các bài khác