Thông báo về chương trình học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Chương trình học bổng France Excellence
Chương trình học bổng France Exellence của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành cho tất cả các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học chương trình đào tạo Master 2 hoặc Tiến sĩ trong các trường Đại học của Pháp.
 
Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau:
- Khoa học cơ bản
- Đào tạo kỹ sư
- Kinh tế và quản lý
- Luật
 
Thời gian cấp học bổng:
- Đối với chương trình Master 2: Học bổng tối đa là 12 tháng (1 năm học Thạc sĩ)
- Đối với chương trình Tiến sĩ: Học bổng tối đa là 3 năm
 
Lịch xét duyệt:
- Thông báo nộp hồ sơ: 10 tháng 10 năm 2018
- Hạn cuối nộp hồ sơ: 4 tháng 1 năm 2019
- Vòng phỏng vấn: tháng 3 năm 2019
- Thông báo kết quả: kể từ giữa tháng 4 năm 2019
 
Liên hệ nộp hồ sơ:
Sau khi hoàn tất hồ sơ, các ứng viên phải gửi
- qua thư điện tử: bureaudesbourses@gmail.com
- qua đường bưu điện ( hồ sơ đầy đủ các giấy tờ yêu cầu, tất cả làm thành 2 bản), gửi đến: Đại sứ quán Pháp - Phòng Học bổng - 57 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 
Thông tin chi tiết xem tại:
Các bài khác