Thông báo số 1 của Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo đến các nhà khoa học trong và ngoài nước về kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế "Lịch sử pháp luật châu Á" giữa trường Đại học Luật và Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK).

Thời gian dự kiến: 24-25/7/2021

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Chi tiết xem tại thông báo.

 

Đính kèm:
 tb59-htqt.pdf (638.46 KB)
Các bài khác