Seminar với chủ đề Due diligence under the hague rules in the technological era giữa Khoa Luật Quốc tế và GS. Victor Chago, chuyên gia về Luật Hàng hải, ĐH QG Singapore

Ngày 09/07/2018, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và GS.TS. Victo Hugo Chacon, chuyên gia về Luật Hàng hải, GS trường ĐH Panama, GS thỉnh giảng trường ĐH Quốc gia Singapore đã đồng tổ chức buổi seminar với chủ đề: “Due diligence under the hague rules in the technological era”. Seminar có sự tham gia đông đảo giảng viên Trường Đại học Luật, ĐHH và đại diện lãnh đạo các khoa Luật và các sinh viên Luật quan tâm đến dự.

 

Ngày 09/07/2018, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và GS.TS. Victo Hugo Chacon, chuyên gia về Luật Hàng hải, GS trường ĐH Panama, GS thỉnh giảng trường ĐH Quốc gia Singapore đã đồng tổ chức buổi seminar với chủ đề: “Due diligence under the hague rules in the technological era”. Seminar có sự tham gia đông đảo giảng viên Trường Đại học Luật, ĐHH và đại diện lãnh đạo các khoa Luật và các sinh viên Luật quan tâm đến dự.

Trong buổi seminar, GS. Victo Hugo Chacon đã trình bày tham luận về chủ đề “Due diligence under the hague rules in the technological era”. Sau tham luận, TS.Lê Thị Nga, Trưởng khoa Luật Hành chính và TS. Hoàng Thị Hải Yến, Trưởng khoa Luật Dân sự đã đặt ra những câu hỏi về chủ đề Luật Hàng hải để các thành viên Seminar cùng tham gia thảo luận. GS.Victo Hugo đã đưa ra những góc nhìn mới đối với vấn đề Luật Hàng hải, nhất là trong kỷ nguyên số.

Seminar kết thúc trong không khí phấn khởi và đánh dấu thành quả trong việc phát triển hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Các bài khác