Xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Luật thông báo Công văn số 924/ĐHH-CTSV ngày 08/10/2015 về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2015 - 2016 như sau:

Click file đính kèm để xem.

Đính kèm:
 cv_294_cthssv.pdf (217.29 KB)
Các bài khác