Rà soát lần cuối danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016

Phòng Công tác sinh viên cập nhật lần cuối danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016. Ban cán sự lớp và sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 27/04/2016 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội cho sinh viên.

Điểm TBC học tập để nhận học bổng các lớp như sau:

+ Lớp Luật K36: Từ 8.44

+ Lớp Luật Kinh tế K36: Từ 8.47

+ Lớp Luật K37: Từ 8.08

+ Lớp Luật Kinh tế K37:  Từ 8.21

+ Lớp Luật K38: Từ 8.33

+ Lớp Luật Kinh tế K38: Từ 8.39

+ Lớp Luật K39: Từ  7.79

+ Lớp Luật Kinh tế K39: Từ 7.61

Click file đính kèm để xem danh sách.

Đính kèm:
 hb-hk2(15-16).xlsx (43.00 KB)
Các bài khác