Rà soát danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập  nhật danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 01/12/2017 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp cho sinh viên.

1. Danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội: /upload/file/danhsachsv/qd_tcxh_hk1-17-18_-tcxh-moi.docx

2. Danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập/upload/file/danhsachsv/qd_chi_phi_hoc-tap-17-18-moi-.docx

 

Các bài khác