Quyết định về việc xét cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc xét cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền trợ cấp xã hội vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).

- Danh sách sinh viên được cấp trợ cấp xã hội HKI_2017_2018 Tại đây

- Các văn bản về trợ cấp xã hội:

+ TTLT_53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH

+ TTLT_18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

+ CV_462_ĐHH

Các bài khác