Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền học bổng vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản liên với với Phòng KHTC (0234.3946994- 3946998).

- Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 Tại đây

- Quy định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Tại đây 

 

Các bài khác