Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016

Ngày 06/01/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký Quyết định số 10/QĐ-ĐHH về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015 - 2016 cho sinh viên hệ chính quy. Sinh viên liên hệ với Phòng Tài vụ để nhận (ĐT: 054.3946.998). Riêng đối với các trường hợp sinh viên nhận trợ cấp xã hội mang sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh tới Phòng Công tác sinh viên kiểm tra trước khi nhận.

Click đính xem để xem danh sách

Đính kèm:
Các bài khác