Danh sách sinh viên K40 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017

Danh sách sinh viên K40 đươc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2016 - 2017 (trên trang Hệ thống tra cứu văn bản ở đường link dưới).

http://hul.edu.vn/vanban/detail/Quyet-dinh-ve-viec-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-HKII-nam-hoc-2016-2017-khoa-40-298/

Các bài khác