Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015 - 2016. Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính (ĐT: 054 3946994 - 3946998) để nhận.

Click File Đính kèm để xem

Đính kèm:
 HB_HK2_2015_2016.doc (586.75 KB)
Các bài khác