Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên dự kiến sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017. Sinh viên các lớp kiểm tra lại và phản hồi về Phòng Công tác sinh viên trước 11h00' ngày 12/12/2016 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường sẽ lên danh sách chính thức và xét cấp học bổng KKHT, trợ cấp xã hội cho sinh viên

Điểm TBC học tập để nhận học bổng các lớp như sau:

+ Luật K37: Từ 8.27 đến 8.61

+ Luật Kinh tế K37: Từ 8.27 đến 8.66

+ Luật K38: Từ 8.15 đến 8.93

+ Luật Kinh tế K38:  Từ 8.25 đến 8.65

+ Luật K39: Từ 7.97 đến 8.42

+ Lớp Luật Kinh tế K39: Từ 7.67 đến 8.42

+ Luật K40, Kinh tế 40: Xét điểm tuyển sinh Đại học

Click file đính kèm để xem danh sách

Đính kèm:
 hb-hk1(16-17).xlsx (38.87 KB)
Các bài khác