Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo (theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của BGD&ĐT)

Chiều ngày 19/9 và sáng ngày 20/9, Trường Đại học Luật đã tổ chức "Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT" cho cán bộ giảng viên.

Tham dự Hội thảo có chuyên gia ĐBCLGD đến từ Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú, Phó trưởng Phòng KT-ĐBCLGD.

Về phía Trường Đại học Luật có sự tham gia của PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên Ban giám hiệu, các thành viên của Hội đồng Tự đánh giá cùng toàn thể giảng viên trong Trường.

 

Tại Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Chánh Tú, Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã hướng dẫn cho cán bộ giảng viên các kỹ thuật về viết báo cáo tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân công và hướng dẫn cho các giảng viên thực hành viết báo cáo tự đánh giá từng tiêu chí. Đặc biệt tại Hội thảo tập huấn, các cán bộ giảng viên đã được hướng dẫn rất chi tiết cụ thể cách phân tích, viết đề cương cho từng tiêu chí theo cấu trúc A (Approach), D (Deployment), R (Results), I (Improvement), đồng thời bám sát hướng dẫn của cục Kiểm định chất lượng tại công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham gia của toàn bộ giảng viên các Khoa, Trung tâm với tinh thần trao đổi, học hỏi cao và thảo luận sôi nổi về cách thức viết báo cáo, cách thức tiếp cận và tìm kiếm thông tin minh chứng, v.v.... 

Cuối buổi Hội thảo, PGS. TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chỉ đạo và quán triệt nhiệm vụ cho các đơn vị trong Trường để triển khai tốt công tác viết Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo, tiến tới đánh giá nội bộ Đại học Huế, Đánh giá ngoài và làm tiền đề cho công tác Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của AUN sau này.

Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo tập huấn:

 

 

Các bài khác