Hội thảo chuyên đề "Phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên năm thứ nhất"

                Khi bước chân vào môi trường đại học, sinh viên bắt đầu làm quen với mô hình đào tạo hoàn toàn mới mà trước đây khi còn là học sinh phổ thông chưa hề được biết đến, đó là được đạo tạo theo hình thức tín chỉ. Theo đó sinh viên phải chủ động hoàn toàn cho kế hoạch học tập và rèn luyện của bản thân, chính vì vậy không ít sinh viên ngỡ ngàng khi thời gian tự nghiên cứu lớn hơn rất nhiều so với thời gian ở trên lớp, có nhiều sinh viên không biết phải học theo phương pháp như thế nào và cũng không ít sinh viên tỏ ra thực sự hoang mang.

              Nắm bắt được tâm lý này và nhằm hỗ trợ tốt cho người học, Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên năm thứ nhất cho ngành Luật và ngành Luật Kinh tế” trong hai ngày 28 và 29/11/2019 nhằm tập huấn cho sinh viên năm thứ nhất về các phương pháp học tập, các cách thức làm bài kiểm tra đánh giá gắn với chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo ngành Luật và ngành Luật kinh tế. Hội thảo có sự tham gia của các giảng viên với nhiều chuyên đề hay như: Phương pháp kiểm tra, đánh giá gắn với chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Luật và ngành Luật Kinh tế; Phương pháp học và kiểm tra đánh giá các học phần cho sinh viên năm nhất; Phương pháp học và làm bài thi kết thúc học phần; Kết cấu ngân hàng đề thi các học phần phù hợp với kiến thức và kỹ năng trong CTĐT và học phần; Một số dạng câu hỏi và phương pháp làm bài các học phần Luật học và học phần đại cương. Thông qua các chuyên đề, các giảng viên cũng đã giới thiệu rất nhiều cuốn sách hay và hữu ích cho việc rèn luyện các kỹ năng và phương pháp học tập ngoài các giáo trình học tập ở Trường. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày liên tục nhưng đã thu hút được rất nhiều sinh viên tham gia và trao đổi thảo luận cực kỳ sôi nổi.

   Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Các bài khác